Zasady współpracy - Agencja kreatywna Lenart interactive

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

Art. 1 – WYCENA PRODUKTU

1. Każdy oferowany produkt podlega każdorazowo wycenie przez firmę Lenart interactive.

2. W celu otrzymania wyceny, należy złożyć – za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie – zapytanie o cenę.

3. Na podstawie informacji zawartych w zapytaniu o cenę , firma Lenart interactive sporządzi i odeślę – drogą elektroniczną – wycenę.

Art. 2 – JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

1. Po otrzymaniu od firmy Lenart interactive wyceny i podjęciu decyzji o zamówieniu, konieczne jest przesłanie – na wskazany adres poczty elektronicznej – e-maila z zamówieniem wycenionych wcześniej przez firmę Lenart interactive produktów.

2. Zamówienie winno zawierać:
– opis zamawianych produktów oraz ilość
– podpis osoby do tego upoważnionej

3. Po otrzymaniu zamówienia firma Lenart interactive potwierdza dostępność zamówionych produktów, zastrzegając jednocześnie prawo do odmowy realizacji złożonego zamówienia, jeśli nie będzie fizycznej możliwości jego realizacji, np. w przypadku braku asortymentu u dostawcy lub innych zdarzeń losowych.

3. Po potwierdzeniu dostępności zamówionych produktów firma Lenart interactive potwierdza Zamawiającemu przyjęcie zamówienia do realizacji.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zawiera:
– dokładny opis zamówionych produktów
– potwierdzenie ceny
– formę płatności
– określenie terminu realizacji
– sposób dostawy

7. Firma Lenart interactive nie wykonuje bezpłatnych projektów i wizualizacji przed złożeniem zamówienia.

8. Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu współpracy pomiędzy firmą Lenart interactive, a Zamawiającym.

9. W przypadku rezygnacji z nadesłanego zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia rzeczywistych kosztów, związanych z czynnościami podjętymi przez firmę Lenart interactive w celu wykonania złożonego zamówienia.

Art. 3 – REALIZACJA

1. W przypadku zamówienia produktów ze zdobieniem (sitodruk, tampodruk, termotransfer, haft, tłoczenie, grawerowanie laserem), Zamawiający zobowiązany jest przesłać projekt graficzny w formie wektorowej kompatybilny z programem Adobe Illustrator.

2. W przypadku nadesłania projektu w innej formie niż podana, firma Lenart interactive zastrzega prawo do doliczenia Zamawiającemu kosztu wykonania przekształcenia nadesłanego projektu do formy wektorowej.

3. W każdym przypadku, przed wykonaniem usługi znakowania produktu, firma Lenart interactive przesyła Zamawiającemu wizualizację projektu do akceptacji.

4. Po zaakceptowaniu przez zamawiającego wizualizacji, zamówienie przekazywane jest do realizacji.

5. Ze względu na specyfikę procesu produkcji firma Lenart interactive zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości towarów.

6. Zamówione produkty dostarczone są w opakowaniu zbiorczym lub za dodatkową opłatą ustaloną wcześniej z Zamawiającym w opakowaniu jednostkowym.

7. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych podłożach kolory będą zbliżone do skali PANTONE.

8. Firma Lenart interactive nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnic pomiędzy kolorystyką towaru na zdjęciach w katalogu oraz na stronie internetowej, a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego towaru.

9. Firma Lenart interactive nie ponosi odpowiedzialności za błędy w nadesłanych przez Zamawiającego gotowych projektach do druku.

Art. 4 – FORMY PŁATNOŚCI

1. Przy pierwszych 2 transakcjach wymagana jest przedpłata 100% wartości zamówienia, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

2. Przy kolejnych zamówieniach wymagana jest wpłata 50 % zaliczki na poczet zrealizowania zamówienia oraz zapłata pozostałej kwoty:
– bezpośrednio przed wysyłką zamówionych produktów na podstawie wystawionej i przesłanej zamawiającemu faktury pro forma.
– gotówką w momencie osobistego odbioru zamówionych produktów lub też możliwa jest wysyłka za pobraniem

3. Każdorazowo przy zamówieniu powyżej 1.000 zł netto wymagana jest wpłata całej wartości zamówienia.

4. Odroczone terminy płatności wymagają indywidualnych ustaleń.

5. Za każdy dzień opóźnienia w płatności Zamawiający zapłaci firmie Lenart interactive odsetki ustawowe od wartości zamówienia brutto.

6. Do momentu całkowitego uregulowania należności zamówione przez zamawiającego produkty pozostają własnością firmy Lenart interactive.

Art. 5 – SPOSOBY DOSTAWY

1. Wszystkie zamówione produkty dostarczane są według indywidualnych ustaleń.

2. Dotyczy to zarówno ustaleń co do terminu realizacji, jak i sposobu dostawy.

3. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, każde zamówienie może być:
a) wysłane Pocztą Polską (koszty wysyłki pokrywa Zamawiający)
b) dostarczone kurierem UPS (koszty wysyłki pokrywa Zamawiający)
c) na terenie Olsztyna dostarczone GRATIS
d) lub możliwy też jest odbiór osobisty w naszej siedzibie w Olsztynie, ul. Kasprowicza 4 lok. 11

4. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie lub odmowy przyjęcia całkowity koszt zwrotu i powtórnej wysyłki pokrywa Zamawiający.

Art. 6 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych „Ogólnych Warunkach Współpracy” stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Wpisz frazę i naciśnij ENTER, aby ją wyszukać