Spis treści

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. – dalej RODO informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest: LENART Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 4, lok. 29, 10-220 Olsztyn, KRS 0000750685, REGON 381494679, NIP 7393919889, email: biuro@lenartinteractive.pl, tel. + 48 501 723 672.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. przedstawienia oferty handlowej, przygotowania, zawarcia oraz wykonania umowy, a także właściwego funkcjonowania strony internetowej, w tym udzielenia odpowiedzi.
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a dotyczą danych, które mogą zostać przekazane podczas korzystania ze strony, a także w plikach cookie. Szczegółowa informacja dotycząca wykorzystywanych plików cookie znajduje się w Polityce cookie. Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w zakresie wymaganym do skutecznego zawarcia i wykonania umowy. Niektóre dane osobowe przetwarzane będą ze względu na obowiązek prawny spoczywający na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), np. ze względu na przepisy fiskalne oraz udokumentowanie umowy sprzedaży. Administrator danych może przetwarzać dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego ze względu na swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych są między innymi podmioty świadczące usługi informatyczne, utrzymujące serwery poczty elektronicznej oraz serwer WWW, a także podmioty świadczące usługi księgowe, doradcze, prawne lub audytowe.
  5. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą w siedzibie administratora.
  6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, godziny pracy urzędu: 8.00–16.00, email: kancelaria@uodo.gov.pl.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, może wynikać z przepisu prawa albo stanowić warunek zawarcia umowy.
  8. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dane przechowywane w plikach cookie przetwarzane będą zgodnie z ustawieniami każdego z plików cookie. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, zostaną usunięte po upływie czasu dochodzenia lub obrony przed roszczenia wynikającymi z tej umowy. Dane osobowe przetwarzane ze względu na obowiązek spoczywający na administratorze danych zostaną usunięte po czasie wskazanym w przepisie nakładającym ten obowiązek. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Wykaz podmiotów współpracujących z administratorem, którym powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych, dostępny jest w siedzibie administratora.
  10. Dane osobowe nie służą automatycznemu podejmowaniu decyzji ani nie podlegają profilowaniu.

 

Polityka cookie

Czym są pliki „cookie”?

Poprzez pliki „cookie” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookie” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookie”?

Pliki „cookie” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookie” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookie” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookie” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookie” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookie” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookie” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookie”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookie” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookie” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookie”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.